‘quo vadis’ fifa?

. . империите били като хората. раждали се, развивали се и накрая умирали. по един или друг начин. тяхното съществуване и разпадане обаче никога не оставало незабелязано и без последици за обикновените им поданици. всяка по-значителна промяна на обстановката по върховете им, или в обкръжението на императора, винаги засягала съдбата […]