24 май – ден на българската писменост, просвета и култура

.

3e30e4364a19d00ba15246e2bf4293f1

преди опиянените от магията на научното познание абитуриенти окончателно да са изтъркали от четене и анализиране и последната страница на единствения оцелял от прекомерна употреба цял учебник, и да са намазали обилно цяла дузина улични стълбове и дървета с автомобилна боя, бензин и моторно масло, нека да се възползваме от възможностите на дигиталната комуникация и да поздравим и тях, и техните преподаватели, с деня на все по-трудно дишащата българска култура и приоритетната в своето обществено развитие просвета!
честит празник, ученолюбиви посетители на увеселителни заведения!
а. асенов