изначално фундаментална грешка

. . като далечно ехо от минали години, периодично към съзнанието на онези, които по един или друг начин някога са били свързани с българската или световната литература, се връщат спомените за някои особености на културната ситуация в страната преди 1989 г. една от най-съществените характеристики на преддемократичния литературен живот, […]