а, дано!

. . дори и в началото на недългото житие-битие на огромен брой любители-журналисти възникват някои интересни питанки, свързани не точно със спорта, но като се има предвид състезателния характер на живота по принцип, те спокойно биха могли да бъдат отнесени и в тази категория. и за не най-силните ученици в […]