необяснимо

. . безспорен и несъмнен е фактът, че в историята на човечеството са съществували, съществуват, а вероятно и в бъдеще ще продължават да съществуват, трудно обясними явления, поставящи на изпитание интелектуалните възможности на човешката цивилизация и предизвикващи искрено недоумения у средно статистическите членове на всяко нормално общество. едно такова трудно […]