предпролетно усещане

. . когато духовно извисените и замечтано вглъбените в размисли за фантастичните бъдещи научни перспективи пред целокупното прогресивно човечество читатели на родната печатна преса поемат (с разтреперени от вълнение ръце) поредния брой на някое от стотиците високотиражни издания, следящи от близо личния живот и новите вечерни тоалетите на съвременните български […]