предбудителско

. . тази година масовите празненствата по случай наближаващия ден на будителите са с особено актуален привкус напълно в синхрон с все по-нарастващото общонародно движение за тотална академична просвета и окончателна научна пробуда на широките простонародни маси. те са в пълен синхрон и с все по-задълбочаващия се в сериозността си […]