възможна интерпретация

. . един допълнителен щрих към картината на вътрешнополитическата ситуация в германия се провира като нелегален имигрант изпод теля на някоя балканска територия и осветява допълнително някои особености на вътрешнополитическата ситуация в страната. ако например се опитаме да отговорим на въпроса, кои биха били повече, при един евентуален нов гастрол […]