мирът

. . – ко прайш, баце! оди ли, гласува ли, а? – е, па я, секо пат си гласувам, ка не? – е, гласуваш ти, гласуваш, ма …  виде ли ква я свършииме, а? виде ли? – е, шо? – е шо, е шо? е такоа те, на – цапано […]