константин кирил философ

. . ‘голи са без книги всички народи’ отсякъл преди много години философът и оставил потомците да спорят дали е бил прав, или не. и ето, вековете неумолимо въртят колелото на времето, а отговорът лека-полека изплува от бездънните пропасти на неведението. ново, солидно доказателство за широчината на неговата мисъл и […]