психология на лука

. . каква ирония на съдбата! ако след 20 или 200 години съвременна германия, респ. европа, окончателно се ислямизира и надене чалмите, бурките, фереджетата и шалварите, то това ще стане не на последно място и благодарение не на някой друг, а именно на изявени европейски феминистки-светици. те до вчера самоотвержено, […]