от чисто любопитство

. . въпреки че, както е добре известно от множество издържали проверката на времето житейски мъдрости и почти научно доказани истини, любопитството не винаги влиза в ролята на особено ценно и положително качество от човешкия характер, списващият този блог, твърде често не може да устои на изкушението и задава някои […]