непрофесионално, но от сърце

. . едва ли в цялото ни медийно пространство биха могли да се намерят и няколко презрени блогъра, които да не са измъчвани от тежкото изкушение да разсъждават на глас по въпроси, невлизащи точно в сферата на професионалните им компетенции, но засягащи ги също толкова пряко, колкото всеки гражданин на […]