зараза

.

dx300_43019

българия е болна от проказа. проказата на предателството. кога и как се зарази?
а. асенов