султанът говори

. . чавръстити пуртери на saznc.com пак съ дукопахъ ду ценнъ фурмация. къкту чекали за интирвю с балтуджистанския султан, едина от тех намерил некви мазни амбълажни листи в инъ буклуджийска кофъ дукът ровел по навик за некви уличаващи в нящу следи. кат са зъчел, ни могъл да пуверва на учит’си. указълу […]