минути за трезв размисъл

.
в българия няма космодрум. има казани за варене на ракия.
а. асенов