ixclusive – молния : ‘биндзиня резку падъ!’

.

иксклузивнътъ нувинъ за нувууткритити стутици милиарди тонуви суров питрол точну пут дюшамету на българската антарктическа база дулитя от южнио полюс преди минути и виднагъ изубикули сичкити баири на затъналатъ в недоимък родина. некъде околу обед йе почналу да са изработва пудробен план за да са закарът нужнити съдуви и за запечатването му във варели. транспорта до капитан андреево са усигурява от дъщерна офшорка на ‘бая ви коледа’- eooд и при това с дебеела коледна отстъпка -0.8%.
***
а. асенов