абцелютно реална надежда

. . никак не е лошо от време на време да си припомняме кои са истинските и стойностни неща в живота. те могат реално да ви спасят от неподозирано количество неприятности и главоболия, особено ако сте между 10 и 16, 17-годишна възраст, имате поне 10 mbit/s интернет връзка и комп, […]

it – апокрифи

. . с развитието на информационните технологии в научните среди неизменно се стига до срещи на представители от различни светове, които при други, различни обстоятелства, биха били абсолютно невъзможни. като резултат от тези ‘срещи’, в дигиталното пространство най-неочаквано се изтъпанчват нов вид текстове, чиято жанрова принадлежносг трудно може да се […]