огънят на завистта и братоубийството

украйна гори. запалена от братята си в кремъл.
запалиха ги.
каин убил авел. убил брат си. и вече не му бил брат.