ще бъдеш в бяло

 

.

Pam_Anderson-white-bikini

.
ще бъдеш в бяло – с вейка от маслина
и като ангел в бяло облекло …
а мисля днес; света прогнил от зло
не е, щом той е твоята родина.
и ето усъмних се най-подир
в невярата тревожна – искам мир.

.

 white-bikini-model
.
и с вяра ще разкрия аз прегръдки,
загледан в две залюбени очи,
и тих ще пия техните лъчи, –
ще пия светлина, лечебни глътки.
и пак ще се обърна просветлен
света да видя цял при ярък ден.

.

 1344227988276442
.
и нека съсипни се той окаже!
( веднъж ли съм се спъвал в съсипни,
залутан из среднощни тъмнини? )
аз бих намерил и тогава даже
обломки, от които да създам
нов свят за двама ни, и свят, и храм.

.

Diamond-White-bottom-2-800x553

.
п. к. яворов