завинаги обесен

.
06.02.1873 г. 

обесването

 

 

 

 

 

 

 

06.02.2016 г.

Левски и другите

 

 

 

 

 

 

 

 

***
а. асенов