непрофесионално, но от сърце

.

raleigh-pv-systems

.
едва ли в цялото ни медийно пространство биха могли да се намерят и няколко презрени блогъра, които да не са измъчвани от тежкото изкушение да разсъждават на глас по въпроси, невлизащи точно в сферата на професионалните им компетенции, но засягащи ги също толкова пряко, колкото всеки гражданин на страната, за когото цената на тока не е безразлична, а и както добре е известно, на почти всеки средно интелигентен българин, енергетиката е един от най-важните и основни инструменти, чрез който една цяла страна би могла да бъде контролирана и манипулирана.
при очерталите се позиции в дискусиите за бъдещото на българската енергетика, респ. цената на тока, в съзнанието ни постепенно се избистри образа на българското енергийно  производство. какво включва то?
при изграждането на нашата ‘енергийна стратегия’ сме се ръководили от общоизвестни факти и информации, достигнали до нас, благодарение на водещите световни медии.
доколкото ни е известно, в момента, в република българия от фотоволтаични инсталации се произвеждат около 1000 мвт ел. енергия. 1000 мвт!!! при това без да е използван и 1сm2 от покривните площи на която и да било сграда.
какво би се случило, ако по покривите на жилищни, обществени и промишлени здания и постройки се инсталират допълнително още фотоволтаици и цялото българско електропроизводство премине на слънчева основа?
знаем какво ще ни отговорят противниците на фотоволтаиците – цената на тока ще се повиши до 2.00 лв. за кWh, понеже самите фотоволтаични инсталации са изключително скъпи, и произведената от тях енергия също. това е вярно, но също така е вярно, че цената на бъдещите фотоволтаични панели все повече ще пада.
друг аргумент в подкрепа на нашата теза е новината, която неотдавна беше оповестена в медиите, че последните, най-модерни разработки на фотоволтаични системи, са повишили капацитета им на полезно действие до 40%! най-ефективните досега, а в бъдеще не е изключено да се увеличи и още.
при това положение е сигурно, че цената на електричеството произведено от фото-волтаици постоянно ще се понижава и ще става все по-изгодна.
другият най-силен аргумент на противниците на фото-волтаиците е, че когато слънцето не грее производството на електричество спира. да, това е така, но смеем да твърдим, че нашата филологическа фантазия намери решение и на този проблем. то се състои в това, че електричеството, доколкото ни е известно може да се акумулира, да се натрупва или ‘складира’ ако щете.
та, ето как изглежда бъдещата картина на българската енергетика: инсталирани по покривите общо 5000 мвт мощности само от фотоволтаици. произведената от първите 2500 мвт енергия се консумира веднага. останалата, от другите 2500, се акумулира в специални подземни вертикални енергийни ‘складове’, пълни с акумулатори, съхраняващи електричеството за тъмната част от денонощието, или за облачните дни, когато производството от фотоволтаиците намалява. с други думи – през деня сме на фотоволтаици, през нощта на акумулатори. просто и лесно!
и за да предпазим публикацията от обвиненията на експертите в голословие и дилетанщина, предлагаме на заинтересуваните един линк, с малко повече конкретика около въпроса със ‘складирането’ на електроенергия:
http://www.electricitystorage.co.uk/
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *