мирът

.

nTEg9rqTA

.
– ко прайш, баце! оди ли, гласува ли, а?
– е, па я, секо пат си гласувам, ка не?
– е, гласуваш ти, гласуваш, ма …  виде ли ква я свършииме, а? виде ли?
– е, шо?
– е шо, е шо? е такоа те, на – цапано дупе со тикви!
– оти, бре?
– оти, оти? оти влезная у парламенто такиви, дека не требуа да влазат!
– кой, бре?
– кой, илко жилавио, кой!
– е, тоа не съм га чувал.
– не си га чувал. а за бкп-то чувал ли си?
– за нега съм чувал.
– а, има си хас да не си! е, кажи сега, тие дека гласува за тех, аресват ли ти?
– е па … аресуват ми … ора, като ора …
– аха, ора като ора! ма шо праат, шо струват, знайш ли?
– е паа, шо праат? седат у парламенто, коги могат подигат пенсиите на ората …
– подигат, подигат, много ги подигат! сас 5 лева! – ега го и подигането …
– е па … другите ако са … и току нема да дадат!
– нема! ка разбра, че нема?
– е па, они сами си кажаа: пари за пенсии – нема!
– нема! а ти знаш ли, оти нема?
– е па, оти … оти у бюджето нема.
– нема! оти нема у бюджето?
– е па, оти са малечки приходите.
– малечки са, я! ама, оти са малечки?
– е па оти … оти тиа, дека требуа да ги плащат данъци – манъци … ги не плащая.
– кой, бре! кой требе да плаща … данъци – манъци?
– тие … чорбаджиите, кой?
– ааа … чорбаджиите! а ти оти гласува за них?
– за кога?
– за чорбаджиите.
– я не сум гласувал за них.
– а за кого гласува?
– за нашите, за левицата.
– е, те кви са?
– е, кви са?
– чорбаджии, кви!
– не су чорбаджии!
– не са? а кви са? ораче и копаче?
– они са ора …  като назе!
– кой, бре? я ми ги кажи!
– уф, остай ме на мира, бре!
из наскоро новооткритите архиви на клуб “л. берия” с. горна шльокавица

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *