задължително необходими уточнения

.

hqdefault

в търсене на една по-усъвършенствана комуникация и хармонично общуване с читателите на блога, като че ли от само себе си възниква и неизбежната необходимост периодично да бъдат правени дребни уточнения и доизяснявания на широко разпространени и често употребявани думи, понятия и термини, с цел да се избегнат евентуални неправилни интерпретации, недоразбирания, недоразумения, влючително и така добре познатия неприятен конфликтно-съдържателен казус, известен на широката общественост под семантично-терминологичния конструкт ‘говорене на различни езици’.
според скромните ни наблюдения, към настоящия момент, едни от най-широко разпространените и устойчиви словосъчетания са ‘обикновени хора’ и ‘обикновен човек’.
бихме желали да научим какво точно разбират нашите читатели под горепосочените изрази.
по този повод очакваме с огромно нетърпение отговорите, предложенията за евентуално верни отговори, случайно хрумнали и необосновани предположения, фантасмагорични догатки ( родени в непринудената атмосфера на алкохолно откровение ) или дори откровени спекулации на следните въпроси:
1. кои хора са ‘обикновени’?
2. кои са ‘необикновени’? ( за супер яката поп-фолк дива прашка, вече е ясно )
евентуалното намирането на един, поне отчасти, задоволително точен отговор на това питане, може да изиграе ключова роля за жизненоважното доизясняване на различните етически, естетически, политически, икономически и други публично декларирани позиции и становища в дискурса на широкия обществен дебат …
а. асенов