високо

.

tmp7ysmhx

той изглежда внушително. забелязва се отдалече. втори е по височина в цялата планина. другите върхове го уважават и му се подчиняват. въздига се право нагоре – в облаците. тялото му е от гранит. над главата му често се извиват бури, гръм и трясък. по склоновете му се стичат потоци вода. той е непоклатим. връх кубрат.
а. асенов